Trumpetaren Tommy Adolfsson spelar på en snäcka under SSE Research award 2011 på Handelshögskolan i Stockholm