Heja Malmö är en kampanj vi gjort för Malmö stad och Polisen. Syftet är att öka medvetenheten kring de ekonomiska drivkrafter som ligger bakom den organiserade brottsligheten. Och på så sätt få fler att ta avstånd genom att inte stödja den svarta ekonomin. (Att inte köpa smugglade cigaretter och alkohol, åka svarttaxi eller gå på svartklubb, till exempel.)

Kampanjen fick ett bra mottagande. Inte minst utomhuskampanjen, som var den bästa i Skåne det året, om vi ska tro Resumé. I våra undersökningar såg vi också efter hand en mer negativ attityd till den svarta ekonomin. Generellt såg vi en låg benägenhet att t.ex. handla smuggelcigaretter och gå på svartklubb. Och en hög medvetenhet om att stora delar av pengarna går till organiserad brottslighet. Det går inte snabbt, men det går åt rätt håll. Och genom att ta diskussionen när den dyker upp kan vi alla bidra till att öka medvetenheten om kopplingen mellan det kvittolösa samhället och den organiserade brottsligheten.