Vår utomhuskampanj för Malmö stad och Polisen (Heja Malmö) ligger sexa i Resumés Månadens kampanj. (Mars-maj 2012.) Det gillar vi!

Kampanjens syfte är att öka förståelsen kring kopplingen mellan den organiserade brottsligheten och de val man själv gör i vardagen. Det kan handla om inköp av misstänkt billiga cigaretter, smuggelsprit, svarttaxiturer och svartklubbsbesök. Malmö går miste om bortåt 6 miljarder kronor varje år till följd av den svarta ekonomin. Pengar som driver den organiserade brottsligheten framåt. Heja Malmö vill få fler att aktivt ta avstånd från det kvittolösa samhället.

Malmö

Manifesto står för strategi och kommunikation. Internt och externt. Utomhuskampanjen är ett exempel. Heja Malmö finns också på den sociala webben, där vi bl.a. har utvecklat bloggen. Nu blir det extra gott fredagsfika, i vanlig ordning!