Internmarknadsföring

Heart Direction är ett program för intern varumärkesutveckling, så kallad Internal Branding. Programmet syftar till att göra människorna i varumärkets vardag mer engagerade, för att inte säga passionerade. Nästan alla har en liten varumärkesexpert i sig, bara de får lite hjälp på traven.

Apple, Google och Nike är tre av världens starkaste varumärken även på hemmaplan. Alla supervarumärken har vuxit sig stora just på grund av att de har lyckats skapa en stark intern kultur, med ambassadörer och hjältar som gör varumärket levande i vardagen.

Vad händer när alla hjärtan pekar åt samma håll?
Rätt utförd är internmarknadsföring ett sätt att utveckla varumärket inifrån och ut. Företagets strategiska planer och visioner krockar ofta med medarbetares egenintressen och attityder. Med en tydlig kultur i ryggen blir varumärkesarbetet mer effektivt i alla delar av organisationen.

Det säkraste sättet att få fler att arbeta med samma mål för ögonen, är att öka medarbetarnas engagemang och entusiasm. Detta är betydligt lättare sagt än gjort men den som kommer utifrån har ofta lättare att väcka diskussion och påverka attityder till varumärket.

Det interna varumärkesarbetet har fyra hörnstenar: Ledarskap–Strategi–Internkommunikation–Engagemang. Det som är unikt för Heart Direction är att vi bara fokuserar på de delar som har direkt bäring på varumärkeskulturen.