På onsdagen var det vernissage på Design Form Center för U1, KK-stiftelsens (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) utställning om Upplevelseindustrin. Istället för ännu en hyllvärmare i tryckt form har KK-stiftelsen gjort sin slutrapport om Upplevelseindustrin i fysisk form. U1 är en vandringsutställning som ska visas på Upplevelseindustrins åtta mötesplatser har runtom i landet. Utställningstemat är “en industris födelse, uppväxt och tillväxt”. Malmö är media mötesplats. Utställningen öppnades av Ilmar Reepalu, som bland annat talade om att vi måste fylla alla gamla fina byggnader med nytt innehåll. Och det kan man ju hålla med honom om. Upplevelseindustrin består av 14 olika branscher här representerade i form av byggklossar: Design, Konst, Film, Musik, Scenkonst och Marknadskommunikation, för att bara ta några exempel.

Det är en intressant utställning som också vittnar om svårigheterna för de här näringarna att komma in i det större sammanhanget. Så länge det är den största byggklossen, Tillverkningsindustrin (Ti), som all infrastruktur och allt byggande, och därmed ocså mycket politiskt intresse, rättas efter får upplevelseindustrin svårt att nå ut till andra än de redan frälsta. Symptomatiskt är att jag lyckades pricka in tre av fyra invigningstalare bara på deras klädsel (i övrigt var det ont om kostymer). Det som slår en besökare är också att viljan att sammanfoga dessa skilda branscher under ett och samma paraply på sätt och vis går stick i stäv med hur utställningen är upplagd. Här finns en vilja att göra gränsdragningar och fackindelningar och de åtta mötesplatserna representeras av var sitt bås. Allt detta står på något i vägen för den stora slutsatsen, dvs. att om upplevelseindustrin verkligen ska bli en industri måste vi utveckla nya affärsmodeller utifrån det affärsmannaskap och de erfarenheter som finns inom tillverkningsindustrin. Avslutningstalaren Hampus Jakobsson (nedan), från TAT, som gör menyer till mobiltelefoner, betonade hur dåliga vi är på att tjäna pengar på vårt kunnande. Han talade också om TAT:s tvärvetenskapliga organisation som en av nycklarna till deras framgångar.

Utställningen på Design Form Center är kvar till den 4 maj. Gå och se den så får du en bra bild av hur nuet ser ut, även om den inte räcker riktigt ända in i framtiden.