Våra uppdragsgivare är i regel offentliga; myndigheter, kommuner och kommunala bolag. Som enda svenska konsult har vi också deltagit i Danmarks nationella varumärkesprocess. Läs mer …

Allt vi gör utgår från våra kunders målsättningar. Söderhamn ville få fler att flytta in och färre att flytta ut. Vårt arbete ledde till kommunens första positiva befolkningsnetto på 21 år, och till ett nytt strategiuppdrag för grannkommunen Hudiksvall. Många av våra kunder kommer på rekommendation, efter att vi har skapat goda resultat någon annanstans.

Vi tror på värdet av att arbeta mot tydliga mål, göra uppföljningar och att möta problem redan i farstun. Vi tror också på långa relationer. Handelshögskolan i Stockholm har vi samarbetat med sedan 2004, Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan 2006. Vi inleder gärna ett nytt samarbete med mindre insatser som föredrag och rådgivning. Vill du veta mer om vad våra kunder tycker om att arbeta med oss, träffar du några av dem här.