PROBLEM: Hur presenterar man första examenskullen produktdesigner från en ny utbildning?

LÖSNING: Vi skapade bloggen produktdesigner.se där examensstudentera själva fick blogga om sina projekt. Vi uppvaktade tidningarna på deras hemorter och fick dem att skriva om studenterna.

RESULTAT: Ökat söktryck på utbildningen. Ökad stolthet för utbildningen bland studenterna, inte minst sedan examensutställningen hade genererat helsidor. Domännamnet produktdesigner.se ledde till att även sökmotorerna älskade utbildningen.

Malmö högskola Produktdesigner