Den 16 oktober går vårt strategiska designseminarium »The Stuff That Dreams Are Made Of« för tredje gången. De två tidigare har varit väldigt uppskattade. Seminariet handlar om strategisk design och hur man kan styra olika designprocesser med hjälp av strategisk kreativitet.

Tid: Torsdagen den 16 oktober.
Plats: Manifesto, Stora Nygatan 60 i Malmö.
Schema:
Kl. 15 Fika
Kl. 15.30–17.00 Presentationer och diskussion

Programmet har två huvudpunkter:

1. Världens bästa kontorslandskap – Inspirerande exempel och en guide till hur man skapar ett bättre kontor genom att tänka tvärtom under hela processen.

2. Arkitektur som varumärkesbygge och varumärkestänkande i programskedet, en kortkort presentation av hur ett byggprojekts informationsprocess både kan göras mer strategisk och mer kreativ.

Seminariet avslutas med en gemensam diskussion på temat: »Fungerar Öresundsregionen ur svensk synvinkel från ett designperspektiv eller är det dags för plan B?« Seminariet kostar inget, men antalet platser är begränsat. I skrivande stund har vi några stolar kvar, hör av dig om du är intresserad av att vara med.

Här är en fikabild från seminariet den 18 september. I förgrunden ses vår egen Petra Lundin i samspråk med Anette Mårtensson från Unionen Sydväst.

Foto: Isabell Wedin