Nu är det nya numret av Platskontoret ute. Vårt nyhetsbrev om place branding handlar denna gång om Sverige. Vi skriver bland annat om vad strategisk design och arkitektur betyder för ett nationsvarumärke. Dessutom bidrar Thomas Carlhed på Svenska Institutet med en artikel om varumärket Europa.

Platskontoret utkommer tre eller fyra gånger per år och varje nummer har drygt 1200 läsare. Detta är det sjätte numret i ordningen, tidigare nummer kan laddas ned på www.platskontoret.se

Vill du ha en egen gratisprenumeration, maila till info@manifesto.se