Visste du att Sverige ligger i botten i Europa när det gäller att starta företag? Den frågan ställer Företagarna i en aktuell reklamkampanj. Jag gillar deras tilltal och är beredd att ställa en följdfråga: Visste du att Sverige är ett av de OECD-länder där det är enklast att starta företag? Likafullt är det förtvivlat få svenskar som startar nya företag. Och allt färre kommer det att bli om vi inte får en annan syn på företagande i Sverige.

Att det är förhållandevis lätt att starta företag i Sverige betyder tyvärr inte att det är lätt att vara företagare. Kringstrukturen är till exempel inte utvecklad för att passa småföretagare. Jag har varit företagare i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har arbetat i Manifesto sedan 1995 och under de här 15 åren har jag aldrig varit sjukskriven. Att jag aldrig är sjukskriven betyder naturligtvis inte att jag aldrig är sjuk, bara att sjukförsäkringssystemet inte är utvecklat för oss småföretagare. Ingen gör mitt jobb om jag inte är på jobbet så jag har helt enkelt aldrig råd att vara sjuk. Det låter som en klyscha men 15 år utan en enda sjukskrivningsdag kan tas till intäkt för att klyschan tyvärr är sann i det här fallet. (Att det ska MYCKET till innan jag väljer sängen före kontoret är en annan sak.)

Ett annat problem är den svenska postkods- och lottomentaliteten. Jag kan för mitt liv inte begripa hur man kan tycka att det är OK att folk vinner mångmiljonbelopp på ett enfaldigt lotteri men att det inte skulle vara OK att folk i näringslivet tjänar stora pengar som frukten av sitt arbete. Det är en märklig syn på tingens ordning som många har i det här landet.

Min medicin är följande:

1. Koncentrera resurserna för nyföretagande till några få kluster i Sverige. Som det är nu finns det alldeles för många organisationer som inte har några resurser alls att bidra med förutom sin tid.

2. Resultatorientera alla stödorganisationer. Mät deras effektivitet, lägg ned alla som inte kan visa klara positiva effekter på nyföretagandet.

3. Anställ inga företagsrådgivare och näringslivskonsulter som inte själva har gedigen egen erfarenhet av företagande. Det är fler än du tror som inte vet vad de talar om.

4. Förflytta vårt kollektiva tänkande från en konsensuskultur till en common sense-kultur. Tid är pengar och svenska affärsmän har generellt sett väldigt dåligt rykte på grund av den kollektiva handlingsförlamningen.

5. Benchmark Danmark. Det kostar till exempel inte en krona att starta företag i Danmark (inte i Slovenien heller).