Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, och Robin Holmberg, politisk sekreterare, på besök hos Manifesto