Bild från vårt seminarium Place Branding Forum, på Manifestos kontor i Helsingborg