I antologin Sociala? Medier? presenterar vi två strategiska frågor man bör ställa sig innan man ger sig ut på den sociala webben – Why Are You In Social Media? och What’s In It For Them? Själva använder vi Facebook, Instagram, Twitter och Youtube för att inspirera och skapa dialog och vi hoppas att kunskapsutbytet leder till mer kostnadseffektiv platsutveckling. Det är trots allt en hel del som skiljer en plats och en produkts möjligheter att skapa upplevelser.