Platsmarknadsföring

Varumärkestänkandet öppnar nya horisonter för platsmarknadsförare, men varumärkesbegreppet leder också till en del missförstånd när platsvarumärken ska utvecklas. Många glömmer att de sitter med trumf på hand i varumärkesarbetet eftersom platser har unika marknadsföringsfördelar.

platsmarknadsföring place branding logotyp kommun varumärkesplattform

Plats > varumärke
Våra undersökningar av Sveriges kommuners marknadsföring (2011 och 2009) visar att varumärkesbegreppet har olika innebörd för olika användare. Begreppsförvirringen beror till största delen på svenskt språkbruk. Svenskan använder ett och samma ord, »varumärke«, för att både uttrycka varumärkets juridiska och dess emotionella aspekt. Det är som gjort för att missförstånd ska uppstå under varumärkets utveckling. Engelskan gör tydligare boskillnad med begreppen »trademark« och »brand«. I vår verksamhet syftar »varumärke« nästan uteslutande på »brand«, det vill säga hur ett visst objekt upplevs, och inte minst vad vi känner när vi tänker på det. Att utveckla ett varumärke är att skapa en process där mottagaren har all rätt att vara subjektiv eftersom den personliga upplevelsen styr vad personen anser varumärke vara värt. Det betyder inte att varumärkets juridisk-symboliska dimension – registreringen hos PRV, logotypen, identitetsarbetet etc. – är ointressant, bara att det är den enda delen av processen som varumärkesägaren själv har full kontroll över.

Ett platsvarumärke är med andra ord upplevelsen av en plats. Att platser ruvar på potentiellt rikare upplevelser än både varor och tjänster innebär att platsmarknadsförare har ett ess i sin hand som många andra marknadsförare saknar. Därför har alla platser mer eller mindre goda grundförutsättningar för att utveckla sitt varumärke, men det finns en del omständigheter som gör varumärkeprocessen mer komplicerad för platser.

Skillnader mellan platsvarumärken och andra varumärken
Platsvarumärken har ganska lite gemensamt med de varumärken vi möter när vi handlar vårt dagliga bröd och andra livsmedel. Dagligvaruhandelns marknadsförare vet att två tredjedelar av alla köpbeslut fattas i butiken, och att det i genomsnitt tar sex sekunder innan vi bestämmer oss framför butikshyllan eller kyldisken. Det är därför butikernas marknadsföring ser ut som den gör, med tydligt fokus på butiksaktiviteter och förpackningsdesign och varumärkesstrategi baserad på kärnvärden. I det avseendet har platsmarknadsföraren både tiden och rummet emot sig. Ett platsval kan ta flera år av moget övervägande och inte blir det lättare av att beslutsfattarna ofta befinner sig på annan ort under tiden. De här skillnaderna ställer naturligtvis speciella krav på marknadsföringen.

platsmarknadsföring place branding varumärke platskontoret

Vårt eget nyhetsbrev om platsmarknadsföring heter Platskontoret och kommer 3–4 gånger om året. Du kan prenumerera genom att skicka ett mail till info@manifesto.se

Inom platsmarknadsföring hjälper vi dig med:

– Varumärkesstrategi och varumärkesplattform
– Destinationsutveckling
– Grafisk profil, logotypdesign
– Processledning i varumärkesarbetet
– Intern förankring
– Extern kommunikation
– Föreläsningar och workshops