Igår presenterade jag Söderhamns nya varumärkesplattform för kommunstyrelsen. Vi har lett processen och utvecklat en varumärkesplattform bestående av tre utvecklingsteman, lika många värderingar samt en vision för varumärket Söderhamn. Att döma av reaktionerna och kommentarerna efteråt mötte den väldigt bra respons. Det bådar gott inför fortsättningen. Den 9 september ska KS fatta beslut i frågan.Presentationen innehöll även en miniworkshop. Här funderar en av grupperna på utbudet i skärgården. Från vänster: Birgitta Tapper, Kenth Pudas och de två kommunalråden Eva Tjernström och Lennart Olsson.

Kommunstyrelsens sammanträdesrum strax innan dörrarna öppnades.