Vi har funderat lite grand på detta med Stockholm som “The Capital of Scandinavia” och Öresundsregionen som “The Human Capital of Scandinavia”. Är det så bra egentligen, att två platsvarumärken ligger så nära varandra i sina positioneringsstrategier? Vi som är partners i Manifesto kommer från Göteborg och Stockholm från början och flyttade till Malmö och Skåne år 2000 respektive 2001. Allt sedan dess har Öresundsregionen utvecklats mot att vara “Two countries, one region”, som det hette i numera avsomnade Øresund Networks kommunikationsstrategi. Stockholms positioneringsstrategi har Gyro HSR varit med och utvecklat. Här nedan ger Julian Stubbs några av sina tankar om Stockholms place branding i en intervju gjord under Almedalsveckan.

[youtube width=”540″ height=”356″]http://www.youtube.com/watch?v=ovwlqQAEW9s[/youtube]