Mål, mät, möt

Våra uppdragsgivare är i regel offentliga; myndigheter, kommuner och kommunala bolag. Som enda svenska konsult har vi också deltagit i Danmarks nationella varumärkesprocess. Läs mer … Allt vi gör utgår från våra kunders målsättningar. Söderhamn ville få fler att...