Studentbyrån Manifestoo agerar jury

Studentbyrån Manifestoo agerar jury

Manifestoos fredag började på gymnasieskolan ProCivitas i Malmö. Efter ett par dagars granskande och poängsättande var det äntligen dags att samla juryn och de tävlande grupperna i CaseNite 2012 – för feedback och prisutdelning. Juryuppdraget blev klurigare än väntat,...
Jurybrief med Lena Sundin från ProCivitas

Jurybrief med Lena Sundin från ProCivitas

Manifestoo (Manifestos studentbyrå) har fått i uppdrag att agera jury i Case Nite 2012 – en marknadsföringstävling för elever på ekonomiprogrammet på ProCivitas i Malmö. Tävlingen, som ska minska klyftan mellan gymnasieelever och näringslivet, genomförs under en natt...
Nu startar vi Manifestoo, Sveriges första studentbyrå

Nu startar vi Manifestoo, Sveriges första studentbyrå

Nu presenterar vi ett nytt koncept för den som vill ha praktik på Manifesto. Framtida praktikanter får driva Manifestoo, en egen byrå i byrån. Eftersom vi har några av Sveriges duktigaste studenter som praktikanter vill vi kunna erbjuda dem ännu större utmaningar...