Sedan vi kom tillbaka från semestern har vi hälsat tre nya uppdragsgivare välkomna till Manifesto. För Sparbanken Öresunds räkning utvecklar vi en strategi för deras närvaro i sociala medier. För Destinationsbolget YstadÖsterlen utvecklar vi ett koncept för säsongförlängning och destinationsutveckling som de ska erbjuda sina medlemmar. För Karlshamns kommun har vi fått ett uppdrag via Metro Arkitekter. Metro vann en upphandling om att utveckla en vision för en central del i Karlshamn och Manifesto fanns med som ett optionsalternativ som kommunen valde att utnyttja. Vi kommer att följa processen och vara med som strategiskt bollplank för varumärkesutvecklingen och svara för delar av presentationen.

Här är fyra nya projektkollegor från Metro Arkitekter och danska Kragh-Berglund. Från vänster: Sofie Månsson, Anna-Karin Joelsson och Håkan Forss (alla tre Metro) tar cyklarna för att bli bättre bekanta med de delar av Karlshamn som berörs av projektet medan landskapsarkitekten Jonas Berglund visar åt vilket håll han tänker bege sig. Manifestos Heart Director Michael Nilsson passade på att göra påstana intervjuer. Han klarade av 11 personer (och en Engelholms-glass) på en dryg timme. Trevligt folk i Karlshamn.