Vissa arbetsdagar är det särskilt lätt att stiga upp om morgonen. Scan Coins Sales Conference 2010 ägde rum i Palma de Mallorca. Jag gästade konferensen med två föredrag om sociala medier. Temat var »From world wide web to Win Win Win« och handlade om fördelarna med nya medier jämfört med det traditionella medielandskapet. Scan Coins dotterbolag respektive distributörer verkade rörande överens om att den sociala webben har en hel del att erbjuda även när man arbetar Business to Business.