Josefin och jag har under den senaste veckan vid ett antal tillfällen sprungit runt på stan och intervjuat unga i åldrarna 15 till 28. Vi ställde tre frågor till dem. Och så här svarade de:

Fråga 1: Vad är det första du tänker på när du hör ordet design?
Svaren har vi valt att sammanställa i en tabell då ganska många av svaren var likartade.

Fråga 2: Vad tror du att en designbyrå gör?
De vanligaste svaren på denna fråga var: “Designar allt” eller “Hyrs in för att designa något åt någon.”

Karl säger: “En designbyrå designar allt, allt från lampor till kläder ska ju designas.”

Fråga 3: Vad är ditt eget förhållande till design?
Det vanligaste här var att man “köper design” eller att man hade gjort omslaget till skoltidningen eller någon broschyr.

Therese säger: “Design finns överallt runt omkring oss.”