Många varumärken får för lite uppmärksamhet

Engelskspråkiga marknadsförare älskar att prata om superbrands, men faktum är att det är ont om supervarumärken. Apple, Google, IKEA och Nike är några lätträknade exempel. De har lyckats förena alla sina intressenter i ett enda stort helhjärtat varumärke.

Omslagsbild från Det helhjärtade varumärket, work in progress.

Vill du skapa ett eget supervarumärke finns inga vattentäta skott mellan intern och extern varumärkesutveckling, allt går in i vartannat. Därför måste du arbeta med en varumärkesstrategi som sträcker sig över alla mediekanaler.

Vår strategiska arbetsmodell – The Brand Pitch – har tre steg:
1. Strategiskt upplägg. 2. Identitetsarbete. 3. Varumärkets vardag.

 

1. Vad ska varumärket stå för? – Strategiarbetet

Ofta finns redan en varumärkesplattform och då utgår vi naturligtvis från den. Behöver strategin uppdateras, arbetar vi fram en ny strategisk grund att bygga varumärket på. Vi använder en enkel arbetsmodell — Varumärkesmixen eller de 4 V:na — vision, värderingar, värdeupplevelse och varsomhelst (varumärkets kontaktytor och kontaktpunkter).

2. Visa vad varumärket står för – Identitetsarbetet

När strategin är på plats är det dags att visa vad varumärket står för, dvs. att utveckla identiteten. Från vårt perspektiv har varumärkets identitet fyra delar: en verbal del, en visuell, en virtuell/viral samt en vardaglig del (allt från hur kaffet smakar till en så självklar sak som att »jag återkommer« ska betyda just det).

3. Stå för det – Det interna varumärkesarbetet

Förr eller senare måste alla vackra visioner landa i varumärkets vardag. Strategisk inredning – vow-effekter snarare än wow – hjälper vardagshjälten in spe att känna att hon eller han kan stå för varumärket. När allting är nytt krävs ofta lite extra energi för att få alla bitar att falla på plats. Eftersom inredningsprojekt är perfekta att kombinera med intern marknadsföring, har vi utvecklat ett särskilt program för den interna varumärkesutvecklingen (www.heartdirection.se). Allt med sikte på det helhjärtade varumärket.

 

Läs mer under Tjänster i högerspalten, eller gå via länkarna här nedan.
Bland våra varumärkestjänster hittar du bland annat:

Namngivning

Varumärkesplattformar

Strategisk copy

Föredrag/föreläsningar

Workshops