Vår varumärkesstrateg Michael Nilsson begav sig till Koldings designskola på Jylland för att leda en workshop om sociala medier för Branding Danmark. Michaels uppdrag var att ta ett mer strategiskt grepp på de sociala medierna. Hans workshop heter Tribal/Viral/Social och fokuserar på hur de strategiska marknadsföringsteman Danmark arbetar med kan dramatiseras och kommuniceras i sociala medier. Allt utifrån de målgrupper som har identifierats.

Branding Danmark är en intressentorganisation som arbetar med den internationella marknadsföringen av varumärket Danmark. I marknadsföringspanelen ingår representanter från flera olika departement, danska LO, olika förbund och organisationer samt ett antal representanter för danskt näringsliv.

Danmark satsar på dansk design i offentliga miljöer. Det är smart.