Framsidesbild från pdf med Future Story, seminarium