Manifesto logo, Sveriges första platsutvecklingsbyrå