Daniel är i redigeringstagen för Cementas räkning

Cementa AB är ett av Sveriges största företag när det gäller byggmaterial. Även företag som arbetar business to business tjänar naturligtvis på att kommunicera på ett språk som mottagarna förstår. Sedan i somras har vi haft flera redigeringsuppdrag för Cementa. Vi har...