Om Företagarna har rätt, vem är det då som gör fel?

Om Företagarna har rätt, vem är det då som gör fel?

Visste du att Sverige ligger i botten i Europa när det gäller att starta företag? Den frågan ställer Företagarna i en aktuell reklamkampanj. Jag gillar deras tilltal och är beredd att ställa en följdfråga: Visste du att Sverige är ett av de OECD-länder där det är...