Mål, mät, möt

Våra uppdragsgivare är i regel offentliga; myndigheter, kommuner och kommunala bolag. Som enda svenska konsult har vi också deltagit i Danmarks nationella varumärkesprocess. Läs mer … Allt vi gör utgår från våra kunders målsättningar. Söderhamn ville få fler att...
Platskonferensen om platsmarknadsföring på Victoriateatern

Platskonferensen om platsmarknadsföring på Victoriateatern

Den 19 oktober hyrde vi Victoriateatern i Malmö för att arrangera Platskonferensen: om platsmarknadsföring, varumärken och andra upplevelser. I år fokuserade vi på förankringsprocessen eftersom många platsmarknadsförare har problem med att få en bra utväxling på det...