Bild på publiken på Manifestos “The Workshop” på Victoriateatern i Malmö. Om varumärken, sociala medier och platsmarknadsföring.